תחומי פעילות

המכון משלב בין עולם הפיתוח הארגוני לתחומי מומחיות ספציפיים נוספים, שנותנים מענה לצרכים מגוונים ומורכבים של לקוחות המכון בצד עבודת מו"פ פנימית שמאפשרת למידה מתמדת.
במהלך השנים, הלך והתרחב צוות היועצים של המכון ויחד עם הצוות פותחו תחומי מומחיות מגוונים.
לצוות היועצים התמחות וניסיון רב שנים בייעוץ ארגוני ובליווי תהליכים של תכנון אסטרטגי, הטמעה של שינויים מורכבים, פיתוח והעצמת מנהלים ועובדים, הדרכה והכשרה של בכירים, הפעלת מודלים של תהליכים מורכבים בקבוצות גדולות ושיתוף הציבור, התמודדות עם מערכות מורכבות, וכן יעוץ לזיהוי ולפיתוח ייחודיות וחדשנות.
המכון מונה כיום יועצים מומחי תוכן ותהליך בעלי ידע וניסיון רב בעבודה עם מגזרים שונים ואוכלוסיות מגוונות בדגש על אסטרטגיה של חיבורים ושותפויות.
למכון התמחות במערכות חינוך, קהילה וחברה ובייעוץ ולקהלי יעד במגזרים שונים, בדגש על המגזר הציבורי והשלישי.

לתפיסתנו, ייעוץ ופיתוח למערכות  חינוך, קהילה וחברה מייצרים תפיסה רחבה, מלאה ובעלת משמעות ערכית לכל אחת מהמערכות הללו בנפרד, ולכולן יחד. אנו רואים בלמידה מתמשכת ובתהליכי שינוי מקור לצמיחה, התפתחות והעצמה משותפת.

תחומי פעילות

1/2