על ההבדלים שבין מורה מומחה למורה מנוסה.

 

בכל בית ספר יש מורה אחד או שניים שנחשבים מצוינים. מחקרים שבדקו מיהו המורה המצוין התקשו להגיע להגדרה מוסכמת. עם זאת קיימת הסכמה שניתן להבחין בין מורה מומחה למורה מנוסה. בכל בית ספר יש מורה אחד או שניים שנחשבים למצוינים, אם תשאל כמה מנהלי בתי ספר מה מאפיין את המורים המצוינים בבית ספרם, תקבל מגוון רחב של תשובות . כל התשובות תהיינה רלבנטיות, אבל רובן לא יוכלו לסייע לשים את האצבע על התכונות המאפיינות מורה מצוין .

באתר קרן טראמפ ישראל מופיע מחקר שערך פרופ' ג'ון האטי , שבחן את השאלה מזווית אחרת. מניתוח מחקרים רבים של פרקטיקום ההוראה,  השווה פרופ' האטי בין מורה מנוסה למורה מומחה. המחקר מראה כי אחד המאפיינים העיקריים של מורים מומחים הוא הייצוג המעמיק בנוגע להוראה ולמידה . אמנם, אין הבדל בין מורים מומחים ומורים מנוסים מבחינת 'כמות' הידע או הכרת אסטרטגיות הוראה, אך המורים המומחים נבדלים מהמנוסים באופן שבו הם מארגנים ומייצגים את הידע , ואף באופן שבו הם עושים בו שימוש .

מסתבר כי מורים מומחים משלבים טוב יותר חומר חדש עם ידע קודם. הם מקשרים בין נושא השיעור לנושאים אחרים, ויוצרים שיעורים מקוריים על ידי שינויים ותוספות לתכנית המקורית, לפי צרכי התלמידים ויעדי הלמידה. בעזרת ייצוגים וקישורים מעמיקים יותר, מורים מומחים מסוגלים : ליצור קשר ספונטני בין נושאי השיעור והמתרחש בו, ובין חוויות למידה קודמות של התלמידים. לזהות במהירות רצף של אירועים בכיתה, ולהבין כיצד הם משפיעים על הלמידה. לאתר סיטואציות משמעותיות לתהליך ההוראה ולמקד בהן את תשומת הלב, לצפות מראש תהליכים שיתרחשו בכיתותיהם. לזהות מאגר תרחישים נרחב יותר, שהתלמידים יכולים לנצל לצורך פתרון בעיה, וכך להיות הרבה יותר נגישים ורגישים לתלמידיהם ולהישען פחות על מנגנוני בקרה בירוקרטיים. מורים מומחים מרבים יותר לחקור ולהשיג מידע ממורים מנוסים. הם מתמקדים בזיהוי והתמודדות עם תפקודם של תלמידים ברמה פרטנית , בעוד שמורים מנוסים רואים אותה כמכלול. המומחים מתאימים את תהליכי ההוראה למצב בכיתה ומשתמשים במידע ובסיטואציות חדשות, ומשלבים בזריזות פרשנויות וייצוגים חדשים (Shulman,1987).

הגמישות היא הגורם העיקרי המבדיל בין מורים מומחים ומורים מנוסים. מורים מומחים מיומנים יותר בצפייה מראש של בעיות ופתרונן על ידי אלתור. כאשר הם ניצבים בפני קושי, הם מקדישים יותר זמן להבנתו. הם מסוגלים לפתור בעיה תוך בדיקת מידת הדיוק ופירוט ייצוגי הבעיה כשצצים אילוצים (Voss& Post, 1988 Larkin, 1983). הם מסוגלים להשתמש טוב יותר במשוב ביחס לדרכי ההוראה שלהם.

במחקר שבו השוו בין מורים מומחים ומורים מתחילים מצאו (Borko ו Livingston 1990) כי למרות שהמורים המומחים לא הכינו מערכי שיעור כתובים, הם הצליחו לתאר אותם בקלות. אלה כללו רצף של רכיבים ותכנים, אך לא כללו פירוט של זמנים או מספר מדויק של דוגמאות, אלה נקבעו תוך כדי השיעור, בהתבסס על שאלות התלמידים. כשנשאלו מה יתרחש בכיתה, המורים המומחים חזו במדויק אירועים בלתי מתוכננים, וגילו את המיומנויות הנדרשות למיקוד בנושא ובמטרות השיעור. הם השתמשו בתרומתם של התלמידים לדיונים רלוונטיים. הם גם מיומנים ביצירת אקלים מיטבי ללמידה,  בכך שהם מגלים סובלנות לטעויות ומקבלים אותן בברכה. השתתפות פעילה היא נורמה בכיתתם.

מורים מומחים מתמודדים בהצלחה רבה יותר עם רב - ממדיּות בכיתה משום שהם מיומנים באיתור דפוסים. הם מדגישים את הניסוח המילולי שלהם, בעוד שמורים מנוסים מדגישים מה המורה עושה ואומר לכיתה ומורים מתחילים מקדישים יותר תשומת לב להתנהגות התלמידים. החוקרים (Housner ו Griffer1985) מצאו שמורים מומחים ומורים מנוסים נעזרים באותה כמות ואיכות של נתונים כאשר הם מתכננים את תהליכי ההוראה שלהם. המומחים לוקחים בחשבון מידע נוסף לגבי יכולות ורקע של תלמידיהם, וכן לגבי המרחב שבו ילמדו. מורים מומחים יודעים לִצְפוֹת הפרעות ולמנוע אותן מראש,  בעוד שאחרים מטפלים בתיקון שלאחר מעשה. (ellier et al, 1977) רגישות ועומק כיוון שהם נגישים ורגישים יותר לתלמידיהם,

מורים מומחים מבחינים יותר כשתלמידיהם אינם מבינים את הנלמד או כשהם מאבדים עניין. הם מסוגלים לנהל מעקב אחר אירועים , לפרשם ולהפיק מהם תובנות רבות יותר. המעקב שהם מנהלים אחר התקדמות הלמידה של כל אחד מתלמידיהם מאפשר להם לתת משוב ממוקד ומועיל. הם משתמשים במשוב ומיומנים יותר בבחירת אסטרטגיות למידה המתאימות לתלמידיהם ובשינוי שלהן לפי הצורך.

המורים המומחים מפגינים יותר כבוד לתלמידיהם ומפגינים אכפתיות ומחויבות כלפיהם. הודות לכך, הם מסוגלים לזהות חסמים ולאתר פתרונות. מורים מומחים מגלים מעורבות ומחויבות כלפי תלמידיהם ואינם מנסים 'לשלוט במצב'. מורים מנוסים נוטים לשמור על מרחק וריחוק פסיכולוגי גדול יותר בינם לבין תלמידיהם . ברלינר (1988) גרס כי תחושת האחריות של מורים מומחים משפיעה אף היא על תחושת המעורבות הרגשית שלהם . מורים מומחים אינם רואים בהישגים לימודיים את היעד הבלעדי. הם שואפים להניע את תלמידיהם להבנה מעמיקה של הנלמד. הם מסייעים לתלמידיהם להגיע לתחושה של מסוגלות, ומציבים אתגרים בהתאם ליכולותיהם. הם הופכים את התלמידים לשותפים לתהליך הלימוד ולהשגת היעדים.

ברוב הכיתות הרגילות 80% מזמן השיעור מוקדש לדיבור של המורה. בכיתותיהם של מורים מומחים, זמן רב מוקדש לעיסוק של התלמידים במשימות מאתגרות. אתגרים והישגים השפעת המורים על הישגי התלמידים נחשבת לעתים קרובות כאבן הבוחן למומחיותם. גם תחושת המסוגלות, האחריות והנכונות להתמודד עם אתגרים הם תוצרים חשובים של עבודת המורה, אך השפעת המורים על ההישגים הלימודיים חשובה ביותר.

עדיין לא התגלו דרכים מהימנות לעמוד על הקשר שבין ההישגים הללו ליכולות המורה. לימוד קודם של התלמידים מקשה על מדידת תרומתו של המורה להישגי התלמידים  אחת הדרכים לבדוק מהי תרומת המורה היא השוואת הישגי התלמידים בתחילת שנת הלימודים ובסופה, אך את הפער הנ " ל ניתן לייחס גם להשפעות כגון רקע משפחתי ואף להשפעתם של מורים אחרים. קיימת אבחנה בין למידת בסיס, שנועדה לקבל ציון 'עובר' ובין למידת עומק שקשורה בהבנה וביכולת לקשר ולהכניס משמעות ברעיונות. נמצא כי בלמידת בסיס אין הבדל בין מורים מנוסים ומורים מומחים, אך בלמידת עומק לעומת זאת, מורים מומחים מצליחים יותר .

 

 

 

 

מיהו המורה המצוין/ פרופ' ג'ון האטי