ערכת הדרכה לעבודת חקר

 
 
 
ערכת הדרכה ייחודית, עבודה אישית- ביחד!
 
ערכת הדרכה לתלמידים ולמשפחה להכנת עבודת חקר בכיתות ג'-ו'.
 
ייחודה של התוכנית:
מציעה שלבים מובנים להתקדמות, החל מבחירת הנושא ועד שלב ההגשה.
מגדירה חלוקת תפקידים בין התלמיד/ה, לבין המבוגרים המלווים.
מכוונת לגילוי ידע חדש, עריכתו ותיעודו על פני העתקה והדבקה של ידע קיים.
 
מסע משפחתי חוויתי של למידה משותפת
מודל עבור המורה ליישום למידה אישית ולמידת חקר
יצירת קהילה לומדת!
 
הערכה מלווה בהדרכה למורים/הורים בהתאם לצורך.
 
לפרטים והזמנות:
 
למשרדי המכון 03-6356033, או במייל info@myeda.co.il.
 
 
פיתוח משותף של מכון משאבי ידע והצוות הדידקטי

 

ערכת הדרכה לעבודת חקר

         קהילה לומדת!

מוצרים ושירותים