חדשנות פדגוגית

התחום עוסק בעשייה הפדגוגית בדגש על המגמות, הרפורמות והחידושים בארץ ובעולם. היועצים אשר פועלים בתחום מתמחים בדרכים ושיטות הקיימות ללמידה והוראה.
אנו מאמינים כי על ידי שימת הדגש על למידה משמעותית ותפקידו החדש של המורה, תוך שימוש במתודולוגיה של פיתוח ארגוני לפיתוח דרכי ההוראה החדשניות ביותר בבתי הספר, ניתן לטייב מוסדות וארגונים חינוכיים ולסייע לצמיחה והעצמה של הצוות החינוכי.
היועצים הינם בעלי היכרות וידע רב בשיטות ובטכניקות הייחודיות לעולם הפדגוגיה, מכירים היטב את עולם החינוך הן בהיבטי התוכן והן בהיבט המאפיינים הייחודיים של ארגון בית-ספרי ובכוחם לסייע לבתי הספר לגבש התמחות בשיטות בהן הם יבחרו.
לתפיסתנו, השיטה האידיאלית היא לגבש עם צוות הניהול את החזון הפדגוגי, ויחד עם כל חדר המורים לפתח את החזון לכלל מעשה.
אנו מאמינים כי בחירת הדרך צריכה להיעשות בהתאם למאפיינים, לרצונות, לצרכים ולשאיפות של כל מוסד/ארגון חינוכי וכי "אין פתרון בית-ספר אחד לכולם".

 

אנו מזמינים מנהלים וצוותי ניהול, אשר עסוקים בעשייה הפדגוגית החדשנית להסתייע בנו, הן בהבניית התהליך והן בהיבטים התוכניים, על מנת לייצר פדגוגיה מיטבית עבור בית הספר, עבור הצוות, עבור התלמידים והקהילה הסובבת את בית- הספר.

תחומי פעילות

1/2