פרקטיקום בייעוץ ארגוני במערכות חינוך, קהילה וחברה

מכון משאבי ידע קולט מדי שנה סטודנטים מתחום הייעוץ הארגוני להתנסות מעשית בפועל במסגרת המכון.

לתפיסתנו שילוב דור העתיד של אנשי המקצוע ומתן האפשרות להתנסות בתהליכי התערבות, עבודת שדה והתנסות ייעוצית בתהליכים ושינויים המתרחשים בארגונים, הינו הכרחי להמשך קיומו של המקצוע והבטחה כי דור העתיד יוכשר לעשייה איכותית ומקצועית. ההתנסות וההתמחות  בתחומים שונים בשדה הייעוץ הארגוני מאפשרים לסטודנטים להביא לידי ביטוי את הידע התיאורטי אותו רכשו במסגרת תומכת ותוך ליווי צמוד, אשר בא לידי ביטוי בקבלת סופרוויז'ן אישי, סופרוויז'ן קבוצתי, וליווי של מנהל הפרוייקט מטעם המכון. 

אנו רואים בזו תרומה ושליחות לעזור לעצב את דור היועצים הבא ושמים דגש רב על גיבוש זהות ייעוצית מתוך התנסות וחקירה רפלקיטבית בתהליך.

 

 

 

קורסים והכשרות