המוצרים והשירותים של משאבי ידע

מכון "משאבי ידע" מאפשר מענה לצורכיי לקוחותיו באמצעות פיתוח כלים מיוחדים, טכניקות ושיטות שהינם פועל יוצא של התפיסה המנחה אותנו לגבי חשיבותם של למידה, שינוי ויצירתיות. 
לשירותכם העמדנו כלים ארגוניים שנולדנו מתוך הרצון וההבנה כי יצירתיות פירושה להביא לכלל קיום משהו שלא היה קודם, ופיתוח חשיבה במושגים חדשים כמו "בלתי צפוי" ו"שינוי" הם המספקים לנו תקווה והזדמנויות לעתיד. 
עיקרי הפעילות: הכנה וליווי של תוכניות אסטרטגיות, הכנה של תוכניות התערבות יישוביות ויישומן, הובלת שינויים ותהליכי רה-ארגון, אבחון, מיפוי, הערכה ובקרה ארגונית ותקציבית, מיזוגים ושינויים ארגוניים מתוך איגום משאבים והתייעלות, גיבוש חזון וייחודיות, ליווי אישי וצוותי למנהלים, מיתוג ושיווק ארגונים ציבוריים ומוסדות חינוכיים, שיתוף ציבור וקהילה, העצמה קהילתית, תכנון פיזי ודמוגראפי של מערכת חינוך יישובית, גיבוש אמנה וקודים לשימוש ברשתות חברתיות.
 
פעילות המכון נשנעת על השכלתם הרחבה וניסיונם המעשי עתיר השנים של יועצינו מתוך חיבור ועשייה לצורכי לקוחותינו ולמידה מן השטח. אנו מאמינים בתהליכי עבודה הדדיים על מנת לזקק ולדייק את אשר ברצונכם לשפר, לייעל, לתחזק, להעמיק ולשנות, ועל מנת להעניק לכם את השירות או הפתרון הנכון עבורכם.

 

מוצרים ושירותים

מוצרים ושירותים