שיתוף ציבור

                                        
שימוש בכלים וטכנולוגיה חדשנית על מנת למפות צרכים ושאיפות של נותני ומקבלי השירותים, אשר יחד יוצרים תמונת עתיד משותפת. הכלים והטכנולוגיה הינם פרי פיתוח, למידה וייבוא של מודלים מהארץ
ומחו"ל. למכון ידע וניסיון רב בשימוש בכלים אלו בקרב אינספור ארגונים, ערים ורשויות בסדרי גודל שונים ומגוונים.
 
 
 
וואטסאפ (WhatsApp) עירוני/ קהילתי
 
כחלק משאיפתנו המתמדת לשימוש בכלים וטכנולוגיה חדשנית פיתחנו במכון "משאבי ידע" את ה"וואטספ העירוני/ קהילתי" אשר מבוסס על טכניקה של שולחנות עגולים בשילוב רשתות חברתיות. מדובר בטכניקה שנועדה לאפשר את היכולת לדבר ולתקשר אונליין את המידע והידע המתקבל מצורכיהם ושאיפותיהם של נותני ומקבלי שירותים באמצעות שימוש במסמך אינטראקטיבי מסכם ומחבר אשר ישקף את חוכמת הציבור בנושאים שעלו.
 
לפרטים והזמנות
למשרדי המכון 03-6356033, או במייל info@myeda.co.il.
 
 
טכנולוגיית המרחב הפתוח (O.S.T)
 
טכניקה חדשנית לשיתוף ציבור אשר מהווה כר פורה ליצירת מפגש משמעותי, לקיום רב שיח פתוח סביב סוגיה מוגדרת, להעלאת רעיונות, ליצירת החלטות ומחויבות לכיווני עשייה מוסכמים. —"טכנולוגית המרחב הפתוח" יוצרת הזדמנות להעלות לדיון את כל הנושאים החשובים והמשמעותיים למשתתפים וליצור ביחד ובזמן קצר יחסית, תוצאות והישגים יוצאים מגדר הרגיל. 
—הגישה פותחה בארה"ב על ידי Harrison Owen ומיושמת במדינות רבות ברחבי העולם ומתאימה גם לעבודה בקבוצות גדולות מאד. הגישה פותחה לאחר שהתברר כי הזמן האפקטיבי ביותר בכנסים השונים, הזמן בו מתקבלות ההחלטות החשובות והמשמעותיות ביותר, הוא זמן ההפסקות. Owen פיתח מודל פעילות המשלב מפגש איכותי של אנשים בפרק זמן קצר יחסית, עם "אנרגיות של הפסקת קפה" מוצלחות במיוחד.
—שיטת "המרחב הפתוח" מסירה הירארכיה, שוברת מחיצות ומאפשרת ביטוי שווה לכל משתתף.השיטה היא הזמנה והזדמנות לכל משתתף לקחת מנהיגות ב"עניין שבנפשו".
דוג' להתנהלות מרחב פתוח:
התכנסות
פתיחה- ברכות והסבר על המפגש
הצגת רקע רלוונטי
הצגת נושאים לדיון ע"י המשתתפים- "כיכר השוק"
מיקוד הנושאים לדיון
חלוקת השולחנות לפי הנושאים
בחירת המשתתפים את מקומם על פי נושא הדיון.
דיונים
הצגת ההמלצות בכל נושא על גבי פלקט בפינת הםלקטים
התכנסות למליאה והצגה קצרה של דיוני כל קבוצה וקבוצה- אופציה.
סיכום
 
לפרטים והזמנות
למשרדי המכון 03-6356033, או במייל info@myeda.co.il.
  
 
שיתוף ציבור

מוצרים ושירותים