רציונל

אנו נמצאים בפתחו של ה"גל השלישי בחינוך" (וולנסקי, 2012) שעיקרו שינוי הפרדיגמה בהוראה.

לא עוד מורה שייעודו העיקרי הקניית ידע אלא מחנך, מנחה, ושותף יחד עם הלומדים בתהליך עמוק של יצירת ידע  חדש ושימוש מושכל בו.

ישנו קונצנזוס רחב לחשיבות פיתוח למידה חדשנית, משמעותית, ורלבנטית הנשענת על מיטב הטכנולוגיות. השאלה העומדת לפתחנו היא: איך מחברים מומחים, אנשי אקדמיה, פעילים בקהילה, מורים וצוותים חינוכיים, פורצי דרך בתחומם, ומדריכים לעשייה משותפת אחת?

 

קהילת בתי ספר מגנטים - גם בישראל!!

!!לאחר שסחפה אחריה כ- 4000 בתי ספר בארה"ב, קהילת בתי ספר מגנטים מגיעה לישראל

קהילת בתי ספר מגנטיים בישראל מאגדת בתוכה בתי ספר ציבוריים פורצי דרך, אשר מטמיעים בסדר היום הפדגוגי שלהם חדשנות בדרכי ההוראה והלמידה, לצד חדשנות טכנולוגית.

קהילת בתי ספר מגנטיים בישראל משמשת בית לרעיונות פורצי גבולות, תוך שימוש בחוכמה הקולקטיבית של כלל המנהלים, צוותי החינוך ואנשי /אקדמיה. חברות בקהילה מאפשרת שיתוף בידע ובניסיון, אשר נצבר בארץ ובעולם וכן במה מרכזית להעלאת רעיונות ויוזמות.

 

הייעוד

 

יצירת קהילת מנהיגים בבתי ספר מגנטיים, בעלי תמה מרכזית, אשר יפתחו ויפעילו תכניות פדגוגית חדשניות ואיכותיות שיקדמו בחירה וגיוון, הוגנות ושוויון ומצוינות אקדמאית לכל התלמידים.

 

 

צירי המגנט

 

שוויון הזדמנויות וצדק חברתי-

תכניות פדגוגיות חדשניות מקושרות לתמה הבית ספרית-

מצוינות כערך קהילתי מוביל-

הוראה איכותית-

שיתופי פעולה בין בתי הספר, משפחה וקהילה-

 

ציר ראשון: שוויון הזדמנויות וצדק חברתי

 

עקרון מס' 1:  הרשמה ושיבוץ התלמידים

 

 • ההרשמה לבית הספר מתבצעת בשקיפות מלאה, תוך הקפדה על איזון בין האוכלוסיות השונות של התלמידים ובכפוף למדיניות הרישום של הרשות.

 • ביטול כל החסמים העלולים לנתב רק אוכלוסיות מסוימות לבית הספר.

 • תוכניות העבודה מכילות מדדים להצלחה של כל תלמיד בנפרד בתחום השילוב, הן בפן הפדגוגי והן בפן החברתי.

 • מדיניות בית הספר תואמת את תפיסת האינטגרציה.

 • תוכנית המגנט מושכת תלמידים באופן שיוצר בבית הספר גיוון ואינטגרציה חברתית.

 • שיבוץ התלמידים בכיתות ובתכניות השונות , מייצג את השונות הדמוגרפית ומאפייני הקהילה.

 

עקרון מס' 2:  היצע מגוון של תוכניות לימוד לכלל התלמידים

 

 • לבית הספר יש מדיניות מוצהרת לגבי חשיבות המפגש בין השונות התרבותית של התלמידים בתוך בית הספר.

 • צוות בית הספר מקבל הכשרה בהוראה דיפרנציאלית המותאמת לצרכי ומאפייני התלמידים  (למשל הוראה בין תרבותית, הוראה מותאמת וכיוצ"ב) .

 • כל התלמידים בבית הספר נהנים מפדגוגיה חדשה המתאפיינת בגמישות בתהליכי הלמידה, ועושה שימוש בשיטות שונות של הוראה, כגון: למידה מבוססת בעיה, למידה מבוססת פרויקט, למידה התנסותית, למידת חקר וגילוי, ניתוח מקרים וסימולציות, למידה ניידת ועוד.

 •  תוכניות הלימודים מגוונות ורבות, כך שכל תלמיד זוכה לקבל באופן שוויוני שעות תגבור והעשרה מבוססות על תחומי העניין שלו.

 • תהליכי הלמידה והתכנים השונים, מותאמים למגוון הלומדים ולסוגיות האקטואליות והרלוונטיות אליהם.

 

ציר שני: תכניות פדגוגיות חדשניות מקושרות לתמה הבית ספרית

 

עיקרון מס' 3: התמה הבית ספרית

 

 • לבית הספר יש תמה מרכזית- ייחודיות ברורה ומוגדרת להלן "תכנית המגנט".

 • הוכחות לתמה הבית ספרית נמצאות בכל התחומים.

 • התמה המגנטית נגישה וזמינה לכל תלמידי בית הספר (כולל תלמידי שילוב, דוברי שפות זרות וכיוצ"ב).

 

עיקרון מס' 4: אקלים

 

 • בית הספר מקדם אווירה חמה ומזמינה של מוגנות, ושיתופיות למטרות הלמידה.

 • בית הספר מספק סביבה לימודית פיזית, שמתאימה לתמה המרכזית שלו  ולאסטרטגיות ההוראה.

 • הסביבה הפיזית משקפת את התמה המגנטית (הייחודית) של בית הספר.

 

עיקרון מס' 5: תכניות הלימודים משקפות את התמה הבית ספרית

 

 • תכנית המגנט מוטמעת באופן אינטגראלי בכל תחומי התוכן והשיעורים השונים.

 • תכנית המגנט מתועדת, מוערכת, עוברת רפלקציה, ומותאמת.

 • תכנית המגנט מכילה גמישות מספקת על מנת להתאימה ליחידות מותאמות אישית לגיל ולרמת התלמיד, צרכיו וסגנון הלמידה שלו.

 • לתלמיד ומשפחתו יש נגישות לתכניות הלימודים וחומרי הלימוד (ברשת, בספרים וכיוצ"ב).

 

ציר שלישי: מצוינות כערך מוביל

 

עיקרון מס' 6: האג'נדה הפדגוגית מוטמעת בהוראה ובלמידה הבית ספרית

 

 • לבית הספר יש פילוסופיה ללמידה והוראה שמתמקדת בהוראה מותאמת בנושאי התמה (עבודה בקבוצות, למידת חקר, למידה מבוססת פרויקטים, סמינרים סוקרטיים וכיוצ"ב).

 • מודלים מגוונים של למידת התמה מודגמים בכל כיתה.

 • שיתופי פעולה בין תלמידים ומודלים של פתרון בעיות הינם ציר מרכזי בתכנון הלימודים.

 • ההערכה מובנית ושייכת באופן ישיר לנושאי הלמידה ומטרותיה.

 • מגוון דרכי סיוע קיימים כדי להבטיח את הצלחת התלמידים.

 

עיקרון מס' 7: הישגי התלמידים

 

 • לבית הספר יש הוכחה לצמצום פערים בין תלמידים בעלי הישגים גבוהים לתת משיגים.

 • ציפיות המורים להצלחת התלמידים זהות ושוות לכל האוכלוסיות.

 • הישגי התלמידים נמדדים בשיטות ואינדיקאטורים מגוונים.

 • כלל התלמידים (בכל קטגוריה או קבוצה) מראים שיפור בהישגיהם.

 

ציר רביעי: הוראה איכותית

 

עיקרון מס' 8: חדר המורים

 

 • בחירת התמה והאג'נדה הפדגוגית נעשים בשיתוף חדר המורים.

 • המורים מזדהים ופועלים על פי התמה המגנטית של בית הספר.  

 • המורים מחויבים ללמד בדרך חינוכית מגוונת ממוקדת בתמה המגנטית.

 • כל הצוות מקבל הדרכה והכשרה ומעורב בנושא המגנט ודרכי הוראה חדשניות.

 • קיום שיתוף פעולה והפריה הדדית קבועה בין מורי מערך המגנט ברמה הבית ספרית והרשתית.

 • מורי בית הספר עוברים הדרכה באופן שוטף וקבוע תוך שימת דגש על למידת עמיתים.

 • בית הספר מחזיק צוות יציב וקבוע שמוכיח הצלחות בתחום הישגי התלמידים.

 

עיקרון מס' 9: מנהיגות

 

 • המנהל מוביל את יעוד המגנט של בית הספר.

 • תלמידים, צוות והורים מודעים למטרות העל של בית הספר, ייעודו וחזונו.

 • החלטות לגבי מדיניות בית הספר מתקבלות בתהליכי שיתוף ותואמות את החזון הבית ספרי.

 • השדרה הניהולית מוודאת שהתמה המגנטית של בית הספר מיושמת בצורה שיטתית רחבה והדוקה.

 • המנהיגות מוצאת פתרונות יצירתיים על מנת לאתגר ולתמוך בתכנית המגנט.

 • המנהיגות מייצרת אסטרטגיות של שיתופי פעולה עם פרטים וגופים שונים בקהילה, אנשים, ארגונים ועסקים, שתומכים וקשורים בתמה.

 

עיקרון מס' 10: ארגון אפקטיבי ושיפור קבוע ומתמיד

 

 • כל תכניות בית הספר משלבות את נושא המגנט בתכניות הלימודים, התערבויות, תכניות מסייעות, הערכה וכיוצ"ב.

 • המנהל משתמש במשאבי בית הספר בצורה פרודוקטיבית ויצירתית  התומכת בתמה המגנטית.

 • תכנון ומידע שקופים ונגישים להורים ולקהילה.

 • בית ספר אוסף ומנתח מידע באופן שיטתי ממקורות שונים כדי למצוא מקורות חוזקה וצמיחה ומשתמש במידע זה כדי לשפר את בית הספר (כולל: הישגי התלמידים הבוגרים, הישגים באקדמיה, מסיימי תארים, וכיוצ"ב).

 • בית הספר מפתח  תכנית כלכלית לקיום תכנית המגנט.

 

ציר חמישי: שיתופי פעולה בין בית הספר, הקהילה והרשות

 

עיקרון מס' 11: יחסי המגנט והרשות/מחוז

 

 • הרשות המקומית מצהירה על מחויבות לבית הספר המגנטי ועקרונותיו.

 • בית הספר מאמין בשקיפות וכך מתנהל כלפי הקהילה.

 • הרשות תומכת ומאפשרת שיתופי פעולה שיעצימו את התכנית המגנטית של בית הספר.

 • הרשות תומכת במדיניות המגנט: הגינות,שונות וגיוון תרבותי.

 

עיקרון מס' 12: מעורבות בקהילה ושיתופי פעולה

 

 • הקהילה המקומית מחוברת לבית הספר המגנטי ונהנית מיתרונותיו.

 • קיימים שיתופי פעולה המבוססים על קריירות ותחומי התמחות של הורים וחברים אחרים בקהילה, אשר משולבים לטובת תכנית הלימודים.

 • בית הספר מזמין תמיכה מההורים, עסקים מקומיים, מתנדבים, יזמים וכיוצ"ב.

 • כל בעלי העניין מקבלים מידע שוטף על הטמעת נושא המגנט.

 

עיקרון מס' 13: מעורבות משפחתית ומחויבות קהילתית

 

 • ההורים מעורבים בתכנית המגנטית של בית הספר.

 • הקשר בין בית הספר וההורים מתקיים באופן שוטף ובדרכים מגוונות, לרבות מדיה דיגיטאלית.

 • בית הספר מציג באופן קבוע תוצרי תלמידים בנושאי המגנט למשפחותיהם ולקהילה.

 • המשפחות הצהירו על מחויבותם לבית הספר המגנטי בהצהרה מיוחדת.

 • מתקיימת לפחות פגישה שנתית אחת עם הקהילה לצורך הצגה ועדכון אודות התפתחות והטמעת התמה המגנטית של בית הספר.

 

לפרטים נוספים

.nahum.hofree@outlook.com ,052-8899844, נחום חופרי, ראש תחום חדשנות פדגוגית

.oddi86@gmail.com , אודליה לוי אזולאי, רכזת תחום חדשנות פדגוגית

 

בתי ספר מגנטיים