בטיחות בדרכים-רשתות חברתיות וירטואליות בבתי ספר ובקהילה/ דנית אבני בר

 

רקע

 

כניסתן של הרשתות החברתיות לגבולות בית הספר והקהילה מחייבת אותנו להכרה והבנה של הפלטפורמות החדשות הללו. מהם היתרונות בשימוש בהן? מהם החסרונות? מה הן יכולות לקדם אצלנו וממה צריך להזהר כאשר משתמשים בהן. רשתות חברתיות אינן מהות הטוב או מהות הרע. בדיוק כפי שנהיגה בכביש אינה כזו. הרבה יותר קשה להגיע מתל אביב לחיפה ברגל או על גמל….

בכביש ישנם נהגים זהירים וישנם נהגים מסוכנים (לעצמם או לאחרים) ועלינו כחברה אחראית לדאוג למודעות גבוהה לסכנות, למהות של נהיגה אחראית וכו..

לכן, כפי שאנו מלמדים את ילדינו ומחנכים את תלמידינו לזהירות ובטיחות בכבישים, שנים רבות לפני שהם אוחזים בהגה, כך גם עלינו לנהוג בכניסה ושימוש ברשתות החברתיות.

אנו מאמינים ביצירה של תהליך משתף שכולל למידה, מודעות, דיון בדילמות, גיבוש ויצירה של עקרונות מנחים להתנהלות ברשתות החברתיות בבית- הספר יחד עם הצוותים החינוכיים, המורים והתלמידים שידונו בסוגיות המורכבות על הפרק, יגבשו קודים אשר ישמשו ויסייעו להסדיר את הפעילות כך שתתאם לערכים ולתפיסה הבית-ספרית והקהילתית. העקרונות המנחים יהיו כתמרורים אשר יסייעו לנו לדעת מתי לעצור, היכן ניתן להמשיך בצורה בטוחה ומתי יש להיזהר.

 

אור ירוק                          

יהיו נושאים, שנדון בהם ביחד ונחליט, שבהלימה לחזון, לייחודיות, לערכים ולמטרות של בית הספר-אנחנו מעוניינים לקדם ולעודד באמצעות פעילות ברשתות החברתיות וניתן להן אור ירוק!

כנאמר קודם, פעילות ברשתות החברתיות יכולה גם לקדם את בית הספר במובנים רבים.

מבין היתרונות הרבים של פעילות ברשתות אלו ניתן למצוא את המיידיות של העברת המסרים, היכולת הרבה יותר לשיתוף ומעורבות של קהילת בית הספר, היכולת לחשוף את הדברים הנפלאים שקורים, לספר על בית הספר ועוד…

בעת גיבוש אמנה וקודים להתנהלות אחראית, נבונה ומקדמת באמצעות הרשתות, עלינו לסמן אילו סוגים של מסרים ופעילויות יאפשרו למצות את המיטב שניתן להשיג באמצעותן, תוך הבנה והכרה שהתהליך אינו אור ירוק לפעילות (שגם ככה מתרחשת), אלא מתן לגיטימציה לאותם דברים שאנו רוצים להעצים ולקדם בבית הספר.

כאשר זיהינו פעילות מקדמת ומעצימה ננסה להמשיג אותה ביחד, כך שתשרת את כל השותפים ותעביר מסר שזו הפעילות ואופן השימוש שאנחנו מעודדים.

אור ירוק לפעילות ברשתות החברתיות:

 • מה אנחנו מסמנים ומדגישים שהוא ערך חיובי לפעילות של קהילת בית הספר ברשתות הללו?

 • מהם הסוגיות/נושאים שאנחנו מעוניינים לקדם באמצעות הרשתות החברתיות?

 • מהי סוג הפעילות שאנו נעודד?

 

אור אדום                             

כפי שיהיו נושאים או פעילויות שאנחנו נסמן שבית הספר מעוניין לעודד ולקדם, עלינו גם לסמן את הנקודות/הסוגיות שבהן אנחנו בוודאות עוצרים ושהן אור אדום מבחינתנו.

 • מהם הסימנים שאמורים להיות לנו אות לעצור?מהם הסימנים שמורים על קושי ומצוקה? איך מתמודדים איתם?

 • איך אנחנו יודעים לשדר מהו אור אדום מבחינתנו בהתנהלות של כל השותפים ברשתות?

בתהליך עצמו עלינו לנסח לשותפים אשר לוקחים חלק בפעילות ברשתות בבית הספר והקהילה השותפה מהם האורות האדומים שלנו? למה אנחנו לא מסכימים באופן חד משמעי?

ישנן סוגיות שקל יותר להחליט לגביהן - אור ירוק או אור אדום. המציאות מראה שיהיו כמובן גם סוגיות מורכבות, פחות חד משמעיות, שנעסוק בהן דרך דילמות מגוונות ונרצה להתייחס אליהן באמצעות תמרורים לעצירה וחשיבה במהלך הדרך..

 

האט ותן זכות קדימה       

כאמור, ישנם נושאים וסוגיות שדורשים התייחסות נוספת, שאינם "שחור ולבן", אלא נעים על גבול האפור ויכולים לבוא לידי ביטוי בצורה שונה מבית ספר לבית ספר ומקהילה לקהילה.

אלו יהיו סוגיות שנעסוק בהן ביחד על מנת להתוות את הדרך הנכונה לטפל בהן כשהן מגיעות לפתחנו. נמשיג אותן יחד על מנת לאפשר התמודדות עתידית רחבה ככל שניתן שתתן מענה לא רק לדילמות של היום, אלא גם לסוגיות שיעמדו לפתחנו בעתיד.

ניקח לדוגמא את סוגיית ההצטרפות לקבוצות Whats Up כיתתיות? לטעמי, אין תשובה אחת או פתרון אחד לכל מוסד חינוכי ועלינו לבחון יחד שאלות כמו:

 • האם כבר קיימות קבוצות כאלה ועלינו רק "להכיר בהן"?

 • מה סוג ואופי הפעילות שצריך להיות בקבוצות אלו? כיצד זה עומד בהלימה עם הערכים, החזון והייחודיות הבית ספרית?

 • האם רצוי/כדאי/מותר שצוות חינוכי יהיה אחראי על קבוצות מסוג זה?

 • ועוד...

בתהליך נסמן ביחד היכן עלינו להאט וכיצד נגלוש בזהירות לאחר התמרור אל עבר המטרה.

במידה ונמצא סוגייה לא ברורה, לא מספיק חדה, נשקול הצבת רמזור בהתנהלות באותה סוגייה.

 

צומת מרכזי לפניך 

בכניסה וחשיבה על פעילות נכונה ברשתות החברתיות עלינו להבין, להכיר ולהתאים את הפעילות לצמתים המרכזיים שאנו מגיעים אליהם.

כל רשת הינה פלטפורמה בעלת מאפיינים ייחודיים ומהווה צומת מרכזי בפני עצמה. עלינו להחליט מהן הצמתים שאנחנו מסמנים כמרכזיים- מהן הרשתות שאנחנו רואים שעלינו לשים עליהן דגש בחשיבה כי הן כבר בשימוש, כי אנחנו מאמינים שהן הדבר הבא שייכנס לתחומינו, כי חשוב לנו לחנך דווקא להתמודדות איתן ועוד…)

לאחר שסימנו אותן צריכה להתקבל ההחלטה כיצד אנחנו מתייחסים ומנהלים אותן בקהילת בית הספר. מהי התפיסה שלנו? עד כמה אנחנו פתוחים? עד כמה אנחנו נינוחים בהן  ועוד…

מכאן ואילך יש צורך לעסוק הרבה ב"איך" – בדרכים לגיבוש ולהטמעה בפעילות ברשתות אלו  בצורה הנכונה עבורנו לתוך ההוויה הבית ספרית. נגבש יחד את האמנה ואת העקרונות המנחים שנפעל לפיהם.

 

מעגל תנועה                    

הנחת יסוד לתהליך היא, שקיומן של רשתות חברתיות בנוי על שותפות של צוות בית הספר, מורים, תלמידים והורים ולעיתים אף גורמים נוספים בקהילה.

בתהליך  גיבוש אמנה ועקרונות לשימוש ברשתות חברתיות יש צורך כבר בשלבים מוקדמים לבחון את הרכב מעגל המשתתפים בחשיבה והשותפים לעשייה. מי הם השותפים שאנחנו מזהים שכבר קיימים? את מי אנחנו רוצים עוד כשותפים? בעקרון מומלץ לשתף בתהליך מורים הורים ותלמידים. "מיטיבי הלכת" יגיעו לגורמים שונים בקהילה, בעלי עסקים, מוסדות עירוניים, נציגי אקדמיה וכיוצ"ב.

מצד אחד, כניסה ושותפות של גורמים רבים לפעילות ברשתות החברתיות תורמת למעגל השיח להיות זורם יותר, פורה יותר, משתף יותר.

מצד שני, עד כמה אנחנו רוצים ויכולים לנהל?

על שאלות אלו ונוספות נצטרך לענות יחד בגיבוש האמנה והעקרונות שלנו לפעילות.        

 

דרך מפותלת לפניך 

התמודדות עם סוגיית הרשתות החברתיות הינה מורכבת.

מדי יום כמעט קמות רשתות חדשות, בעלות מאפיינים דומים או שונים שמאתגרים אותנו בהתמודדות עימן.

אנו טוענים, שעל ידי גיבוש מדיניות חכמה, ניהול שרואה ומתייחס למגמות הללו, פתיחות וקשיבות- ניתן יהיה להתמודד עם כל רשת חדשה שתקום על בסיס אותם עקרונות וערכי ליבה של בית הספר.

 

למי מותר להשתמש בכביש?     

כיצד מתמודדים עם שותפים שונים בקהילה שיש להם דעות שונות לגבי התחברות ושימוש ברשתות החברתיות?

כיצד מונעים שימוש, אם בכלל ,שימוש של שותפים מסויימים ברשתות?

כיצד מייצרים מנגנונים חכמים שיודעים לזהות אם משתמשים ברשתות באופן נכון ומתאים לעקרונות שגיבשנו, ומה עושים אם לא?

סוגיות אלו ונוספות יידונו בצורה המתאימה והייחודית של כל בית ספר ובהתאם לסוג ואופי בית הספר, השקפת העולם, החזון, הערכים, המטרות והמציאות הקיימת בפועל.

מתניעים… מניעים… נוסעים בבטיחות ונהנים מהדרך!

 • אנו מאמינים שהדרך כבר אצה לנו…

 • המכוניות כבר נוסעות על הכביש… לעתים בצורה טובה ולעתים בצורה פרועה שמסכנת אותנו ואחרים.

 • אנו מאמינים שבית הספר צריך להוביל את התהליכים המתרחשים בכותליו הפיזיים והוירטואליים.

 • אנו מאמינים שבית הספר והקהילה יכולים גם להרוויח משיח מאפשר ופתוח באמצעות הרשתות החברתיות.

 • עלינו לחשוב כיצד לצרוך ולהשתמש נכון בכלים החדשים שאנו נחשפים אליהם, לשים גבולות ולחנך לשימוש מושכל ובטוח.

       בסיום התהליך נהיה רגועים יותר, בטוחים יותר ואפילו נהנה מהיתרונות של נסיעה בטוחה!