תכנון אסטרטגי

אנו מאמינים שתוכנית אסטרטגית צריכה לשלב כחלק מהתהליך ובצורה מובנית שיתוף רחב ככל שניתן עם בעלי העניין כגון: נציגים מן הרשות, הממשלה, נציגי ציבור, מפקחים, מנהלים, וועדי הורים, גופים מפעילי פרויקטים, עובדי חינוך, אנשי אקדמיה מומחים ועוד.

התוכנית האסטרטגית בתפיסת המכון מכוונת לבניית מערכת חינוך על פי המגמות העדכניות ומתייחסת לטווח הבינוני- של חמש השנים הקרובות ולטווח הארוך- של 10 שנים. התוכנית מתייחסת ונבנית בהתאם להנחות היסוד והנתונים המצויים בידי הרשות ומשרד החינוך ומקורות מידע נוספים ובהתאם למגמות בארץ ובעולם של פדגוגיה חדשנית בשילוב הטמעת טכניקות וטכנולוגיות עכשוויות.

 

אנו מאמינים שתהליך נכון, מעמיק ומובנה יסייע ויאפשר להשיג את היעדים שהציבה הנהלת העיר והעומדים בראשה, להוות מערכת חינוך איכותית העונה לצרכי הקהילה, פלורליסטית, מתקדמת,  מדגישה ערכים חינוכיים, תחומי מדעים וטכנולוגיה וחינוך הומניסטי וחברתי. התוכנית משלבת היבטים של מגמות חדשניות בחינוך, מקורות השראה, כיווני פעולה מומלצים ותואמת למדיניות המוצהרת של המועצה ושל משרד החינוך.

 

 

אנו מאמינים, שיישום התוכנית והטמעתה תהווה מנוף לצמיחה חינוכית, קהילתית וחברתית בעיר/ יישוב.

אנו מאמינים, שאין פתרון אחד או תפיסה אחת וכי לכל עיר/יישוב צריך להבנות מענה ייחודי, התואם את המאפיינים הייחודיים, הצרכים, הרצונות והשאיפות.

תחומי פעילות

1/2